Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • a koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságukmiatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés

Tímárné Mackó Viktória Elérhetősége: 06-28-742-083; 06-70-685-9768

Ügyintézésre munkanapokon 08.00 - 14.00 óra között van lehetőség.