Védőnői Szolgálat

Cím: 2143 Kistarcsa, Batthyány 4.

Telefonszám: +36-28-471-794

A területi védőnő ellátja a nővédelem, ezen belül

 • a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást,
 • segíti az anyaságra való felkészülést,
 • részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében;
 • ellátja a várandós anyák gondozását a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • támogatja és segíti a szülőket a gyermekágyas időszakban az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • gondozza a körzetébe tartozó gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig;

Ennek érdekében

 • a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatást végez,  a védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozást végez, továbbá elősegíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, segíti a gyermek nevelését és szocializációját, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújt,
 • fokozott figyelemmel kíséri és segíti az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését;
 • figyelemmel kíséri a szoptatást és az anyatejes táplálást, az anyatejjel való táplálást ösztönzi különösen az első 6 hónapban, megtanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozottan figyel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre,
 • ellenőrzi a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétét, tájékoztatja a törvényes képviselőt az életkorhoz kötött - külön jogszabályban meghatározott - kötelező vizsgálatokról,  elvégzi a vizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvost, illetve a háziorvost (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban értesíti,
 • haladéktalanul értesíti - a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor - a háziorvost, illetve a gyermekjóléti szolgálatot. Emellett fokozottan gondozza a veszélyeztetett gyermeket és családját,
 • felkészíti a családot  a beteg csecsemő és gyermek  otthoni ápolására,
 • segítséget nyújt az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez. együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
 • tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, megszervezi a védőoltások beadását, vezeti a nyilvántartásokat, eleget tesz jelentési kötelezettségének a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
 • ellátja az óvodában a védőnői feladatokat;
 • gondozza az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermeket;

Családgondozás keretében

 • tanácsot, segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
 • soron kívüli családlátogatást végez a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,
 • írásban értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
 • felhívja a figyelmet a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatást nyújt az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
 • tájékoztatja a szülőket az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,
 • tájékoztatást nyújt a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről;
 • részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában.

Területi védőnők

I. Védőnői körzet

Benkovics Mónika

 

 

06-20-422-5779

II. Védőnői körzet

Dézsi Melinda

 

06-20-422-6542

Állomás utca teljes Akácvirág utca teljes
Arany János utca teljes Balczó István utca teljes
Baross Gábor utca teljes Burillák Mihály utca teljes
Batthyány utca teljes Fitos Sándor utca teljes
Bellus József utca teljes    
Bem utca teljes Homokdűlő utca teljes
Brassói utca teljes Móra Ferenc utca teljes
Határ út teljes Sheda Ferenc utca teljes
  teljes Szent László utca teljes
Heltai Jenő utca teljes Terézia utca teljes
Huszka Mihály utca teljes Terézia major teljes
Kassai utca teljes    
Király Andor utca teljes    
Kolozsvári utca teljes    
Dr. Tibold József utca teljes    
Tulipán utca teljes    

III. Védőnői körzet

Popovicsné Buzsáky Tünde

 

06-20-335-0602

IV. Védőnői körzet

Hevér Sneider Renáta

 

06-20-335-5255

Alig utca teljes Bartók Béla utca teljes
    Dózsa György utca teljes
Komáromi utca teljes Fasor utca teljes
Berkenye utca teljes Fonó utca teljes
Bagolyvár utca teljes Hősök tere teljes
Boróka utca teljes Ifjúság tér teljes
Borostyán utca teljes Kápolna utca teljes
Eperjesi út teljes Kölcsey Ferenc utca teljes
    Kossuth Lajos utca teljes
Rigómező utca teljes Mezsgye utca teljes
Fenyves utca teljes Munkácsi Mihály utca teljes
Galagonya utca teljes Nagytarcsai út teljes
Grassalkovics utca teljes Rózsa utca teljes
Holló utca teljes Magyar utca teljes
Kamilla utca teljes Malom utca teljes
Kántor utca teljes Rózsa utca teljes
Mirtusz utca teljes Sóderbánya teljes
Nyíltárok utca teljes Szabadság útja teljes
Rét utca teljes Széchenyi út teljes
Raktár krt. teljes Telep utca teljes
Rozmaring utca teljes Tó utca teljes
Sárkány utca teljes Tűzoltó utca teljes
Semmelweis tér teljes Vereczkei utca teljes
Sólyom utca teljes Völgy utca teljes
Szabadság út teljes    
Új utca teljes    
Váci Mihály utca teljes    
Zsálya utca teljes    
Vadrózsa utca teljes    
Síp utca teljes    

V. Védőnői körzet

Hevér-Sneider Renáta

 

06-20-614-8008

   
Andrássy utca teljes Aradi utca teljes
Árpád utca teljes Attila utca teljes
Balassi utca teljes Báthory utca teljes
Béla utca teljes Berényi utca teljes
Berzsenyi utca teljes Bethlen Gábor utca teljes
Bocskai utca teljes Csalló köz teljes
Csömöri utca teljes Damjanich utca teljes
Határ utca teljes Déryné utca teljes
Dobó K köz teljes Füleki utca teljes
Gárdonyi utca teljes Harangvirág utca teljes
Honvéd utca teljes Ibolya utca teljes
Iglói utca teljes Illés B. tér teljes
Iskola utca teljes Jókai utca teljes
Késmárki utca teljes Kinizsi utca teljes
Komáromi utca teljes Kossuth utca teljes
Kőrösi Csoma Sándor utca teljes Liget utca teljes
Liliom utca teljes Mária utca teljes
Orgons sétány teljes Mária utca teljes
Mikes Kelemen utca teljes Mikszáth utca teljes
Árpád vezér  utca teljes Diófa utca teljes
Óvoda utca teljes Aulich u  teljes
Móricz Zsigmond utca teljes Nyírfa utca teljes
Ősz utca teljes Petőfi utca teljes
Pozsonyi utca teljes Pozsonyi köz teljes
Rozsnyói utca teljes Sport utca teljes
Szabadság út teljes Szigetvári utca teljes
Táncsics utca teljes Temesvári utca teljes
Thököly utca teljes Toldi utca teljes
Tulipán köz teljes Ungvári utca teljes
Uzsoki utca  teljes Vasút utca teljes
Veres Péter utca teljes Zrínyi utca teljes

 

Tanácsadás

  I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet V. körzet
Önálló védőnői (csecsemő, kisgyermek)
tanácsadás
HÉTFŐ: 13-15 SZERDA: 8-12 KEDD: 9-11 KEDD: 14-16 PÉNTEK: 8-10
Egészséges (csecsemő, kisgyermek)
tanácsadás orvossal
HÉTFŐ: 10-11 HÉTFŐ: 12-13 KEDD: 11-12 KEDD: 13-14 HÉTFŐ: 11-12
KEDD: 12-13
Önálló védőnői (várandós) tanácsadás SZERDA: 8-11 SZERDA: 8-12 CSÜTÖRTÖK: 13-16 CSÜTÖRTÖK: 9-12 PÉNTEK: 10-12