Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy (gondozott) saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk
  • a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek;
  • az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek;
  • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.
Minden a házi segítségnyújtásban nyújtott szolgáltatást a szolgáltatási szerződésben rögzítünk.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző gondozónő kezdeményezi a gondozott az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátását. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető vizsgálja, a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.
Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában tudjuk biztosítani a szabad helyek függvényében. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

Kapcsolatfelvétel az idősek nappali ellátásával

Lépjen velünk kapcsolatba az idősek nappali ellátásával kapcsolatban. Az intézményünk nappali ellátást biztosít azok számára, akik egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak.
A szolgáltatást munkanapokon 08.00- 14.00 óra között lehet igénybe venni.

Az idősek nappali ellátása gondozónőjének elérhetősége

+3628 742 083

Az Idősek Nappali Elátása szolgáltatás szakmai vezetője

Baranya Tokaji Gabriella

Elérhetősége: Telefonszám

+3670 685 9767

Elérhetősége - Email cím

alapszolg@alapszolg2143.hu