Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás keretében hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
  • a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek;
  • az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek;
  • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.
részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezzük az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését. Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.
A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az intézmény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. § (2) bekezdésének b)-d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, Gyvt. szerinti gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a nappali intézményben ellátott fogyatékos gyermekek ellátása során nyújtott étkeztetésre.

Kapcsolatfelvétel az idősek nappali ellátásával

Lépjen velünk kapcsolatba az idősek nappali ellátásával kapcsolatban. Az intézményünk nappali ellátást biztosít azok számára, akik egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak.
A szolgáltatást munkanapokon 08.00- 14.00 óra között lehet igénybe venni.

Az idősek nappali ellátása gondozónőjének elérhetősége

+3628 742 083

Az Idősek Nappali Elátása szolgáltatás szakmai vezetője

Baranya Tokaji Gabriella

Elérhetősége: Telefonszám

+3670 685 9767

Elérhetősége - Email cím

alapszolg@alapszolg2143.hu
Lehtölthetö nyomtatványok
Idősek nappali ellátása térítési díj