Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

– akoruk,

egészségi állapotuk,

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

szenvedélybetegségük, vagy

–  hajléktalanságukmiatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.

Étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés:

  • 06-28-742-083

Az Étkeztetés szolgáltatás szakmai vezetője

  • Baranya Tokaji Gabriella

Elérhetősége: 06-70-685-9767; alapszolg@alapszolg2143.hu

Ügyintézésre munkanapokon 08.00-14.00 óra között van lehetőség.

A szolgáltatás igényléséhez szükséges nyomtatványokat a ,,Nyomtatványok,, menüpont alatt helyzetük el. A fizetendő térítésí díjakról az alábbi táblázatból tájékozódhat.