Házi Segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy (gondozott) saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk

az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

-az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

-a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Minden a házi segítségnyújtásban nyújtott szolgáltatást a szolgáltatási szerződésben rögzítünk.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző gondozónő kezdeményezi a gondozott az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátását.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető vizsgálja, a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában tudjuk biztosítani a szabad helyek függvényében. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

 A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.

Gondozónők elérhetősége:

  • 06-28-742-083

A Házi Segítségnyújtás szakmai vezetője:

  • Baranya Tokaji Gabriella

Elérhetősége. 06-70-685-9767, alapszolg@alapszolg2143.hu

A gondozásra minden munkanapon 08.00-16.00 óra között  kerül sor, a gondozottakkal megbeszélt állandó időpontok figyelembe vételével.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a ,, Nyomtatványok,, menüpontban helyeztük el. Az aktuális térítési díjakról az alábbi táblázatból tájékozódhat.