Védőnői szolgálat

A területi védőnő ellátja a
 • a nővédelem, ezen belül
 • a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást,
 • segíti az anyaságra való felkészülést,
 • részt vesz a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében;
 • ellátja a várandós anyák gondozását a külön jogszabályban foglaltak szerint;
 • támogatja és segíti a szülőket a gyermekágyas időszakban az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • gondozza a körzetébe tartozó gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig;
Ennek érdekében
 • a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatást végez, a védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozást végez, továbbá elősegíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, segíti a gyermek nevelését és szocializációját, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújt;
 • fokozott figyelemmel kíséri és segíti az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődését;
 • figyelemmel kíséri a szoptatást és az anyatejes táplálást, az anyatejjel való táplálást ösztönzi különösen az első 6 hónapban, megtanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozottan figyel minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és táplálási nehézségekre;
 • ellenőrzi a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétét, tájékoztatja a törvényes képviselőt az életkorhoz kötött – külön jogszabályban meghatározott – kötelező vizsgálatokról, elvégzi a vizsgálatokat a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvost, illetve a háziorvost (a továbbiakban együtt: háziorvos) írásban értesíti;
 • haladéktalanul értesíti – a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor – a háziorvost, illetve a gyermekjóléti szolgálatot. Emellett fokozottan gondozza a veszélyeztetett gyermeket és családját;
 • felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására;
 • segítséget nyújt az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez. együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel;
 • tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, megszervezi a védőoltások beadását, vezeti a nyilvántartásokat, eleget tesz jelentési kötelezettségének a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
 • ellátja az óvodában a védőnői feladatokat;
 • gondozza az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermeket;

Kapcsolatfelvétel a védőnői szolgálattal

Keressen minket a feltüntetett elérhetőségeinken. Kérdése van? Szívesen segítünk a családtervezésben, gyermekgondozásban vagy bármilyen védőnői tanácsadásban. Várjuk hívását vagy látogatását, hogy együtt dolgozhassunk gyermeke és családja egészségének megőrzéséért.

Cím

2143 Kistarcsa, Batthyány 4.

Telefonszám

+3606 28471 794